TJÄNSTER


BESKÄRNING


Beskärning är en metod som vi människor använt oss av sedan lång tid tillbaka för att forma växter så att de fungerar som vi vill i olika miljöer och situationer. Beskärning är en konst och som med all konst finns det ingen absolut sanning. Men vi på Växtvärlden gör ingrepp i växterna utifrån deras anatomi och biologiska förutsättningar och baserar snitten på vetenskapliga rön.


Låt oss på Växtvärlden vårda och beskära era träd och buskar genom att ta hand om:

 • Fruktträd & bärbuskar

 • Prydnadsträd & prydnadsbuskar 
 • Gallring
 • Spaljering
 • Uppbyggnadsbeskärning

 • Kronreducering

 • Uppstamning

 • Hamling

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL


En välskött trädgård ger inte bara ett vårdat uttryck utan det är också en inbjudande plats att vistas i. Med rätt metoder och ett kontinuerligt underhåll hjälper du naturen och upprätthåller ekobalansen. I såväl den privata trädgården som bostadsgårdens handlar skötsel om att rensa, luckra, gödsla, jordförbättra, marktäcka, ansa, klippa, gallra. Vi på Växtvärlden hjälper gärna till med tillfälliga punktinsatser eller kontinuerligt skötselarbete.


Vi värnar speciellt om din trädgårds egna ekosystem och därför erbjuder vi särskilt nedan tjänster för att sluta systemet: 

 • Flisning av grenar och ris
 • Kompost (igångsättning och skriftlig info med råd)
 • Bokashikunskap
 • Faunadepåer
 • Naturliga boplatser för trädgårdens hjälpredor såsom insekter bin, humlor, fjärilar, daggmaskar, fåglar, igelkottar

PLANTERING


Ibland kan det vara svårt att välja växter till din trädgård. Kanske gillar du vissa färger eller så har du en idé om vilken känsla du vill att rabatten ska inge. Kanske har du några favoritblommor som du testat men de vill inte växa till sig. Genom en enkel jordanalys och vår ståndortskunskap om växter, hjälper vi dig att välja rätt växt till rätt plats. Vi ger dig gärna förslag som gynnar den biologiska mångfalden och gör att din trädgård inte bara uppskattas av dig utan även av insekter och övrigt djurliv.


Växtvärlden erbjuder planteringsritningar och planteringsarbete efter dina önskemål, men vår specialitet är:

 • Pollineringsrabatter
 • Äng
 • Naturträdgårdar
 • Odling och köksträdgård

TRÄDGÅRDSDESIGN


Design uttrycker människans längtan efter skönhet. De allra flesta av oss gillar mjuka linjer, rytm och milda färger. Men det måste också finnas något att luta sig mot, något som inger trygghet i din trädgård kanske en vacker stam eller ett trevligt buskage. Din trädgård ska vara en älskad plats på jorden där du bestämmer vilka växter och grödor som ska odlas. 


Växtvärlden designar din trädgård efter dina behov, men dina behov kopplas samman med naturen och den biologiska mångfaldens behov. Grönt är skönt och vi på Växtvärlden bistår gärna med alla våra kunskaper om färg, form och harmoni.


Vill du komma igång, boka oss för konsultation/rådgivning

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera