TJÄNSTER


BESKÄRNING


Beskärning är en metod som vi människor använt oss av sedan lång tid tillbaka för att forma växter så att de fungerar som vi vill i olika miljöer och situationer. Beskärning är en konst och som med all konst finns det ingen absolut sanning. Men vi på Växtvärlden gör ingrepp i växterna utifrån deras anatomi och biologiska förutsättningar och baserar snitten på vetenskapliga rön. Vi beskär dina frukt och prydnadsträd samt buskar och lägre häckar.TRÄDGÅRDSSKÖTSEL


I såväl den privata trädgården som bostadsgårdens handlar skötsel om att rensa, luckra, gödsla, jordförbättra, marktäcka, ansa, klippa, gallra. Vi på Växtvärlden hjälper gärna till med tillfälliga punktinsatser eller kontinuerligt skötselarbete.


Vi värnar speciellt om din trädgårds egna ekosystem och därför erbjuder vi särskilt kompoststart, flisning och malning av grenar, ris och löv samt hjälp med att skapa naturliga boplatser för trädgårdens små hjälpredor.

PLANTERING


Ibland kan det vara svårt att välja växter till din trädgård. Genom en enkel jordanalys och vår ståndortskunskap om växter, hjälper vi dig att välja rätt växt till rätt plats. Vi ger dig gärna förslag som gynnar den biologiska mångfalden och gör att din trädgård inte bara uppskattas av dig utan även av insekter och övrigt djurliv.


Växtvärlden erbjuder planteringsritningar och planteringsarbete efter dina önskemål, men vår specialitet är äng, pollineringsrabatt och woodland.

TRÄDGÅRDSDESIGN


Att hitta former och linjer i trädgården kan vara svårt för en ovan. Vi på Växtvärlden hjälper dig gärna att hitta stommen i din trädgård. Genom att ta hänsyn både till de rådande förutsättningarna på platsen, till naturen och till den svenska traditionen inom trädgårdskonst skapar vi rofyllda trädgårdar.

Vill du komma igång, boka oss för konsultation/rådgivning. Vi bistår gärna med vår kunskap om trädgårdsrum, blickfång, falska perspektiv, färg, form, karaktärsväxter och andra knep för att få en trivsammare och mer användbar trädgård.


Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Växtvärlden

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera