Tjänster

Våra Tjänster

BESKÄRNING 


Oavsett om du har unga eller gamla träd, så är det en god investering att ta hand om dem. Unga träd behöver uppbyggnadsbeskäras och gamla träd kan behöva avlastas eller gallras.


Vi på Växtvärlden är utbildade inom specialiserad beskärning och trädvård och våra trädgårdsmästare är VETtree - certifierade. Vi gör ingrepp i växterna utifrån deras anatomi och biologiska förutsättningar och baserar snitten på vetenskapliga rön. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med lämpliga beskärningsåtgärder för just dina träd och buskar.

Vi erbjuder:


 • Fruktträdsbeskärning
 • Spaljering
 • Uppbyggnadsbeskärning
 • Kronreducering
 • Uppstamning
 • Hamling
 • Gallring
 • Buskar och häckar

RÅDGIVNING

Vi på Växtvärlden hjälper dig gärna med råd, tips och inspiration. Det kan handla om allt från växtval och utformning till ogräsbekämpning. Under en trädgårdsrådgivning kommer vi hem till dig och går igenom din trädgård. På plats diskuterar vi dina tankar och du har möjlighet att ställa frågor.

 

En trädgårdsrådgivning tar ca 1 timme och du för egna anteckningar.  Mot en kostnad kan vi föra anteckningar eller skissa enkla översikter på plats.


Boka rådgivning för exempelvis:


 • Inventera resurser
 • Beskärningstips
 • Växtskydd
 • Frågor om växtval och växtmaterial
 • Utformning
 • Alternativ ogräsbekämpning


Tillval: Anteckningar, Skötselplan, PlanteringsplanTveka inte att kontakta oss