Tjänster

Vår specialitet inkluderar

ANLÄGGNING AV ÄNG


Ängsvegetationer kan användas i villaträdgårdar såväl som i bostadsområden och trafikmiljöer. Ängsytor gynnar den biologiska mångfalden med sin artrikedom och färgprakt och är ett lättskött alternativ till gräsmattor som kräver kontinuerlig och energikrävande skötsel. Vi på Växtvärlden har erfarenhet av olika typer av ängsanläggning och använder bara inhemska fröblandningar som gynnar den vilda floran.


Kontakta oss så hjälper vi dig hitta en fröblandning för din mark. Från idé till färdig äng.


Detta ingår:


 • Hembesök

 • Jordanalys

 • Markberedning

 • Jordförbättring

 • Fröblandning, speciellt utvald för din trädgård

 • Sådd

 • Skötselrår


Tillval: Pluggplantor med utvalda blomsorter, Skötselplan, Etableringskötsel, LieslåtterBESKÄRNING 


Oavsett om du har unga eller gamla träd, så är det en god investering att ta hand om dem. Unga träd behöver uppbyggnadsbeskäras och gamla träd kan behöva avlastas eller gallras.


Vi på Växtvärlden är utbildade inom specialiserad beskärning och trädvård och våra trädgårdsmästare är VETtree - certifierade. Vi gör ingrepp i växterna utifrån deras anatomi och biologiska förutsättningar och baserar snitten på vetenskapliga rön. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med lämpliga beskärningsåtgärder för just dina träd och buskar.

Vi erbjuder:


 • Fruktträdsbeskärning
 • Spaljering
 • Uppbyggnadsbeskärning
 • Kronreducering
 • Uppstamning
 • Hamling
 • Gallring
 • Buskar och häckar

DESIGN 

Vi på Växtvärlden erbjuder dig Hållbar trädgårdsdesign. Detta innebär att vi utformar förslag till din trädgård som medvetet tar ansvar för miljön. Vi ritar in er trädgård i natruen snarare än gör om naturen för trädgården. Vi väljer material och växter som gynnar natur och djurliv samt skapar trivsel där du kan hämta kraft och få ro. Kort sagt, vi ser till att din trädgård blir en god del av ett större ekosystem.


Alla designtjänster inleds med att vi besöker er trädgård, leder hembesöket till ritningsuppdrag dras kostnaden (2800 kr inkl. moms) för hembesöket  av. 

Trädgårdsgenomgång Design


Under hembesöket som tar ca 1-2 tim går vi tillsammans igenom platsens förutsättningar och möjligheter för att skapa ett funktionellt och hållbart grönt rum. Vi reder ut era önskemål och behov samt diskuterar förslag. Innan hembesöket förbereder ni er genom att fylla i en checklista som ni får mejlad till er.

Planteringsplan

För dig som vill ha hjälp med utformning av t ex en rabatt.


Detta ingår:

 • Planteringsritning där du ser rabatten i vy och ovanifrån. 
 • Stämningskollage med bilder på växterna.
 • Växtlista med svenskt och vetenskapligt växtnamn, sortnamn, antal växter som behövs, c/c avstånd, blomningstid och höjd. (Denna utgör underlag för växtinköp)
 • 2 revideringar ingår


Tillval: plantering, växtinköp, skötselplan.

Trädgårdsplan 

För dig som behöver hjälp med utformning, men som vill välja växter och material själv


Detta ingår:


 • En trädgårdsskiss som visar trädgårdens övergripande planlösning såsom, rum, funktioner, placeringar av träd, häckar, gångar.
 • Stämningskollage med inspirationsbilder till växter och material.
 • Förslag på 4-5 karaktärsväxter som presenteras i text.
 • 2 revideringar ingår.


Tillval: Växtlista, planteringsritning, plantering, växtinköp, skötselplan

Illustrationsplan

För dig som vill ha ett detaljerat förslag till utformning och ett underlag inför anläggning.


Detta ingår:

 • Skalenlig ritning där trädgårdens rum, funktioner, planteringar, placering av växter, sittplatser, markmaterial och övrig utformning av trädgården framgår. 
 • Stämningskollage med inspirationsbilder på växter och materialval.
 • Växtlista med svenskt och vetenskapligt växtnamn, sortnamn, antal växter som behövs, c/c avstånd, blomningstid och höjd. (Denna utgör underlag för växtinköp)
 • Materialförteckning
 • 2 revideringar ingår


Tillval: projektledning, plantering, växtinköp, skötselplan

SKÖTSEL

Växter och grönt behöver vårdas för att vara vackra, inte bara ogräsrensning är viktigt utan även gödsel och jordförbättring. Boka oss för trädgårdsskötsel, vi ser vad som behöver göras och rensar, luckrar, gödslar, jordförbättrar, marktäcker, ansar, klipper, gallrar och eventuellt delar dina perenner. 


Är du intresserad av att göra din trädgård mer attraktiv för den biologiska mångfalden och säkra din trädgårds egna ekosystem, tveka inte att höra av dig, Vi kan t ex hjälpa dig att skapa boplatser för insekter, spindlar och fåglar, bygga en djurlivsvänlig kompost eller konstruera kärl för regnvatten och damm.


Speciellt duktiga är vi på att hantera trädgårdsavfall på ett klimatvänligt sätt och vi är stolta över att kunna erbjuda flisning av grenar och ris på plats. 

RÅDGIVNING

Vi på Växtvärlden hjälper dig gärna med råd, tips och inspiration. Det kan handla om allt från växtval och utformning till ogräsbekämpning. Under en trädgårdsrådgivning kommer vi hem till dig och går igenom din trädgård. På plats diskuterar vi dina tankar och du har möjlighet att ställa frågor.

 

En trädgårdsrådgivning tar ca 1 timme och du för egna anteckningar.  Mot en kostnad kan vi föra anteckningar eller skissa enkla översikter på plats.


Boka rådgivning för exempelvis:


 • Inventera resurser
 • Beskärningstips
 • Växtskydd
 • Frågor om växtval och växtmaterial
 • Utformning
 • Alternativ ogräsbekämpning


Tillval: Anteckningar, Skötselplan, PlanteringsplanKONTAKTA OSS NU FÖR EN

OFFERT PÅ DITT TRÄDGÅRDSPROJEKT