Referenser

Vad våra kunder säger om oss

Beskärning av familjeträd, Äpple


"Tack, för fint beskuret äppelträd! Nästa gång lovar jag vackerväder."


Katarina

Hörningsnäs


Gallring av persiko- och körbärsträd


“Vi blir glada varje gång vi tittar på vad ni åstadkommit med våra träd.

Så trevligt att ha er här.”


Annika och Ove

Stuvsta


Beskärning av äldre äppelträd


“Vilket toppenjobb med tuktning av våra äppelträd ni har gjort.”


Marianne

Älvsjö


NÅGRA ARBETEN VI UTFÖRT

ÄNGSSÅDD  - NATURLIGT VACKERT


Att göra om en gräsmatteyta till blomsteräng kan vara det vackraste och värdefullaste du kan göra idag. Många ängsblommor lockar till sig fjärilarm, humlor och bin vilket var ett önskemål här...och vem säger nej till att kunna plocka en bukett ängsblommor inpå husknuten?


Projektinformation


Ute på landet ligger denna trädgård som är under tillblivelse. Den bär på många möjligheter med sitt läge, sin gärdesgård och långa böljande stenmur med lavendelhäck. Nu ville det äldre paret som bodde här förverkliga sina drömmar fullt ut.


Vår uppgift blev att ta fram en trädgårdsplan och skapa rumskänlsa. Som en del i det arbetet anlade vi en  blomsteräng i anslutning till gärdesgården.  


Här skapas naturliga biotoper som gynnar mångfald för både växter och insekter.


UTBYTE AV HÄCK - VINTERGRÖNT SKYDD 


Att byta ut uppvuxna träd, buskar och häckar kräver ett ansvar.  Den befintliga hagtornshäcken kanske inte var den vackraste... men fungerade som skydd och mat för fåglarna. Att hitta en ersättare till den var en förutsättning i detta projekt. Vi satte idegran som ger lika gott skydd och har bär som är en delikatess för fåglarna.


Före & efter bilder 

Projektinformation


Under våren 2020 fick vi i uppdrag att byta ut en häck hos en nyinflyttad barnfamilj. Familjen bodde i ett radhus med hörntomt och förutom behovet av  insysnskydd behövdes en tät häck som förhindrade att barnen sprang rakt ut i gatan.


Den befintliga hagtornshäcken var risig och gles nertill, så för att höja det estetiska värdet planterade vi en vintergrön idegranshäck som är lättskött och perfekt för formklippning. Den tål hård beskärning och du kan omväxlande ha den låg eller hög.


BESKÄRNING AV TRÄD 


Under förra säsongens jas-beskärning hade vi fullt upp med att beskära fruktträd i villaträdgårdar. Behoven var skiftande och träden vi mötte likaså. Nedan ser ni några bilder från våra beskärningsjobb under 2020.


Före & efter bild

HAMLING AV LINDAR


Hamling är ett kulturarv och en beskärningsmetod som sträcker sig långt bak i tiden. Tekniken  innebär att man skär tillbaka alla grenar med 3 års intervall och får på så sätt grenar som kan användas för foder till djuren och för att kunna fläta korgar, tillverka redskapsskaft och dylikt.  Det finns olika varianter av hamling, nedan visas Knuthamling som är den mer krävande beskärningsmetoden. 

Före & efter bilder

Projektinformation


Under vår/vinter 2021 fick vi i uppdrag av en samfällighet att hamla deras Lindar som börjat bli alldeles för stora efter att man slutat hamla dem. Träden som står i det tätbebyggda bostadsområdets lekplatser skymde inte bara sikten utan var svåra att gå under också. 


Vi tog oss an uppdraget och skar in krongrenarna till avståndet från stammen som tidigare etablerats. På så sätt tillåts bara nya skott utvecklas från grenens ände. Eftersom lindarna hade en historia av hamling kan vi redan nu se de klubbformiga knutarna som annars bildas först efter år av beskärning.
DESIGN - DOFTANDE SLÄNT FÖR HUMLOR OCH BIN


Från idé till färdig plantering, det är kanske de roligaste jobben... I detta projekt låg fokus på att attrahera humlor, fjärilar och bin eftersom kunden hade många fruktträd som pollineras av insekter. Vi valde att sätta bl a timjan, lammöron, stenkyndel och så en massa blomstrande vårlökar så de yrvakna humlorna skulle få gott om mat..

Före & efter bilder

Projektinformation


I en uppvuxen villaträdgård i Stuvsta fick vi vara med och renovera en rabatt. Villan ligger mot ett berg och i slänten hade det en gång i tiden varit ett blommande stenparti. När vi började hade ogräs tagit över och bärbuskar förökat sig. 


Kunden önskade en estetiskt doftande och mer lättskött slänt. Vi tog fram designförslag med torktåliga buskar och perenner som passade till den befintliga Lavendeln och Iberisen.


Sedan började grävjobb, flytt av bärbuskar, jordförbättring och slutligen plantering. Som kant mot gräsmatta, trapp och trädäck använde vi natursten som fanns på tomten.SKÖTSEL -  EN MÖJLIGHET ATT TA TILLVARA PÅ ALLT

Vid städning och röjning i trädgårdar blir det oftast ofantliga högar trädgårdsavfall. Dessa hanterar vi genom att skapa estetiska komposter och på plats flisa grenar och ris som vi sedan lägger ut som täckbark under buskar och planteringar eller för att som nedan skapa mjuka gångstigar. På så sätt behåller vi trädgårdarnas egna ekosystem i balans. 

Före & efter bilder

Projektinformation

I ett äldre villakvarter i Stuvsta finns denna uppvuxna tomt med arktiektritat hus från 1960-talet. Buskage och häckar att fått växa fritt de senaste åren innan huset bytte ägare och nu var det dags för storstädning.


Vi tog ner såväl buskage som häck och flisade allt åt kunden som fick rejäla högar barkflis att lägga tillbaka och täcka under planteringarna. Eftersom växtligheten fått fritt utrymme hade några invasiva växter börjat ta över, dessa grävde vi upp och med Täckbark undertill kommer nu ogräs kvävas.