Referenser

Vad våra kunder säger om oss

Beskärning av familjeträd, Äpple


"Tack, för fint beskuret äppelträd! Nästa gång lovar jag vackerväder."


Katarina

Hörningsnäs


Gallring av persiko- och körbärsträd


“Vi blir glada varje gång vi tittar på vad ni åstadkommit med våra träd.

Så trevligt att ha er här.”


Annika och Ove

Stuvsta


Beskärning av äldre äppelträd


“Vilket toppenjobb med tuktning av våra äppelträd ni har gjort.”


Marianne

Älvsjö


NÅGRA ARBETEN VI UTFÖRT

ÄNGSSÅDD  - NATURLIGT VACKERT


Att göra om en gräsmatteyta till blomsteräng kan vara det vackraste och värdefullaste du kan göra idag. Många ängsblommor lockar till sig fjärilarm, humlor och bin vilket var ett önskemål här...och vem säger nej till att kunna plocka en bukett ängsblommor inpå husknuten?


Projektinformation


Ute på landet ligger denna trädgård som är under tillblivelse. Den bär på många möjligheter med sitt läge, sin gärdesgård och långa böljande stenmur med lavendelhäck. Nu ville det äldre paret som bodde här förverkliga sina drömmar fullt ut.


Vår uppgift blev att ta fram en trädgårdsplan och skapa rumskänlsa. Som en del i det arbetet anlade vi en  blomsteräng i anslutning till gärdesgården.  


Här skapas naturliga biotoper som gynnar mångfald för både växter och insekter.


BESKÄRNING AV TRÄD 


Under förra säsongens jas-beskärning hade vi fullt upp med att beskära fruktträd i villaträdgårdar. Behoven var skiftande och träden vi mötte likaså. Nedan ser ni några bilder från våra beskärningsjobb under 2020.


Före & efter bild

HAMLING AV LINDAR


Hamling är ett kulturarv och en beskärningsmetod som sträcker sig långt bak i tiden. Tekniken  innebär att man skär tillbaka alla grenar med 3 års intervall och får på så sätt grenar som kan användas för foder till djuren och för att kunna fläta korgar, tillverka redskapsskaft och dylikt.  Det finns olika varianter av hamling, nedan visas Knuthamling som är den mer krävande beskärningsmetoden. 

Före & efter bilder

Projektinformation


Under vår/vinter 2021 fick vi i uppdrag av en samfällighet att hamla deras Lindar som börjat bli alldeles för stora efter att man slutat hamla dem. Träden som står i det tätbebyggda bostadsområdets lekplatser skymde inte bara sikten utan var svåra att gå under också. 


Vi tog oss an uppdraget och skar in krongrenarna till avståndet från stammen som tidigare etablerats. På så sätt tillåts bara nya skott utvecklas från grenens ände. Eftersom lindarna hade en historia av hamling kan vi redan nu se de klubbformiga knutarna som annars bildas först efter år av beskärning.